dimarts, 3 de març del 2020

JO SE COMPTAR!!!. COMPTO AMB LA PÚBLICA!

Les AMPES de la Plataforma han estat treballant de forma conjunta aquestes últimes setmanes amb l’objectiu de crear un vídeo promocional en defensa de l’escola pública a totes les etapes educatives de 0 a 99. El vídeo, que es presenta aquest dimarts 3 de març en l’acte informatiu que la regidoria d’Educació de l’Ajuntament farà a l’auditori del Mercat Vell de Ripollet, també serà difós a les diferents xarxes socials i a les jornades de portes obertes que tindran lloc durant el mes de març . Amb el lema de “JO SE COMPTAR. COMPTO AMB LA PUBLICA!” es vol donar a conèixer la versió de les famílies de com viuen l’educació en totes les etapes de l’educació pública a Ripollet. A través del fil conductor del lema, es posen de manifest els motius i ideals que uneixen a les famílies i que posen a sobre de la taula tots els aspectes positius d’estar a la pública. També, per una altra banda es mostren imatges dels diferents centres educatius i les famílies participants. El vídeo ha estat rodat en dues escoles de Ripollet i ha comptat amb la participació de les AMPA/AFA/AFI de les escoles bressol municipals, les escoles publiques de primària i secundària, i també l’escola d’adults i ha estat subvencionat per la regidoria d’educació. Ha estat una experiència molt gratificant, a on han participat infants i adults gaudint de la gravació i que esperen que aporti el seu granet de sorra en la construcció d’un model d’escola pública digna i amb continuïtat…


dijous, 14 de juliol del 2016

No ens serveixen les excuses

Des de la PAR (Plataforma Ampas Ripollet) volem expressar i mostrar el nostre malestar e indignació al llegir l’entrevista a la Sra. Carme Vigués (directora de Serveis Territorials de Sabadell).
 

Per qualsevol mare o pare que portem anys implicats en la lluita per demanar el 4t Institut a Ripollet, les paraules d’aquesta senyora confirmen el que portem anys denunciant: no hi ha hagut cap previsió ni cap planificació seriosa durant aquests darrers anys. Ensenyament està deixant caure l’educació pública a Ripollet, la volen deixar al mínim exigible, sense importar-li que som un dels pobles amb una major dificultat socioeconòmica de la comarca. Ens sentim menyspreats i humiliats, es burla de nosaltres.
 

Ens menysprea quan diu que Can Mas ja no es pot ampliar i no ens explica llavors com s’ho farà aquest centre per assolir l’augment d’alumnes que se li en ve al damunt, quan actualment ja és un centre, tant a ESO com a batxillerat, totalment desbordat. O quan ens parla de les actuacions a fer, quan només han presentat uns plànols, sense un pla econòmic detallat ni una planificació temporal acurada. Per cert, a la directora se li oblida dir que les modificacions del Palau Ausit havien de ser realitzades fora del curs i s’han hagut de fer durant el curs, amb evidents problemes pels alumnes. Tampoc esmenta que gran part de les modificacions que han fet eren reivindicacions ja fetes en anys anteriors per la manca de manteniment als nostres vells centres.
 

Ens humilia quan diu que ara ja no tenim temps per construir un nou edifici, quan l’ajuntament va cedir els terrenys per la seva construcció el 2010, i les famílies portem des del 2012 demanant-lo al seu Departament i exigint una planificació acurada.
 

Ens humilia profundament, molt profundament, quan diu que mentre en aquests anys nosaltres fèiem la nostra revindicació del 4art institut per donar cabuda a la gran demanda de places públiques a secundària, ells donaven una nova línia concertada “perquè és una continuïtat dels seus propis alumnes, per donar la possibilitat a les famílies de seguir optant per la concertada”. Sra. Vigués… si aquestes famílies ja tenien plaça assegurada a un altre centre concertat-religiós!!. Si el augment i posterior demanda de places a Ripollet era a la pública no a la concertada!!! O potser vol dir que aquests fills si tenen dret a tenir continuïtat al seu mateix centre i no els nens dels centres públics?

Es burla de nosaltres perquè no ens ofereixen cap solució que tracti als nostres fills i filles, no només a partir d’un criteri quantitatiu, sinó qualitatiu. De quina manera si no ho hem d’interpretar quan s’eliminen aules específiques (com de tecnologia, dibuix, música…) o espais comuns, per fer aules ordinàries?. Es això al que es refereix quan diu que “confonem qualitat amb espai”?. A més la Sra. Vigués traspassa la responsabilitat de la inoperància i incompetència del seu departament als mestres i directors, com si ells no tinguessin prou amb la pujada de ràtios, manca de substitucions i tot un munt de problemes que han hagut d’assolir per les retallades d’aquests anys i que dificulten la seva feina i l’organització i gestió dels centres.
 

Però es que la Sra. Vigués també menteix. Menteix al mateix titular quan diu “Està descartat fer un nou institut perquè quedaria buit en cinc anys”: com és possible que quedi buit al cap de cinc anys si ja tenim 9 promocions complertes a més de 7 línies addicionals (“bolets”) esperant passar als instituts?. Aquests nens existeixen, ja els tenim aquí, no són de cap estudi demogràfic!!
 

Però, que es pot esperar d’una persona que sembla que doni per bons els resultats educatius de Ripollet quan som el poble amb el percentatge més gran de repetidors durant l’ESO del Vallés Occidental? (només superats per Badia). Que es pot esperar si sembla que ja li està bé que l’escola d’adults estigui totalment desbordada, quan només ens supera en nombre d’alumnes poblacions com Sabadell o Terrassa?
 

Una persona que no dóna resposta a que aquest any s’hagi duplicat el nombre de famílies que portaran als seus fills i filles a altres centres fora del poble. Sap perquè els porten fora Sra. Vigués? Perquè el Departament i la Generalitat no han fet la seva feina i no han donat resposta a les necessitats de Ripollet.
 

Des de la PAR pensem que no ens hem de conformar amb les excuses i mentides que ens donen. Simplement volem una educació pública millor que l’actual i no pitjor com ens està proposant la Sr. Vigués i el seu departament. És per tot això que animem a les famílies de Ripollet a mostrar el nostre malestar i continuar demanant i exigint el millor pel futur del nostre poble.
.
Plataforma d’AMPA de Ripollet 

dimarts, 10 de maig del 2016

RIPOLLET VILA GROGA
Aquest proper dijous 12 de Maig, la Plataforma d`Ampes de Ripollet, presentarem al Consell Escolar Municipal, una moció per fer de Ripollet una VILA GROGA, en defensa de la Educació Publica de Qualitat.

Actualment prop de trenta municipis de Catalunya ho son.

Què és una Vila Groga?
Un municipi esdevé Vila Groga quan el seu Ple Municipal aprova comprometre’s a treballar en la defensa d’un model públic d’educació, és a dir, l’educació pública, de qualitat, en català, inclusiva, democràtica, laica, participativa, diversa i per a tothom. I, alhora, dóna suport també a les reivindicacions dels moviments socials i educatius.
La LOMCE també retalla competències locals
La LOMCE no és només una llei regressiva, segregadora, més pròpia del segle XIX que no pas del segle XXI… És també una llei que redueix encara més les -ja prou minses- competències educatives de les administracions locals. Amb la LOMCE, entre d’altres coses, els municipis també deixen de ser interlocutors en la definició de l’oferta educativa i desapareix el representant municipal dels consells escolars dels centres privats concertats.
Per què creix el nombre de Viles Grogues?
Aquest despertar de Viles Grogues per tot el territori català (des de les comarques gironines fins a les de Tarragona, passant per l’àrea metropolitana de Barcelona) és fruit del desig creixent per part d’alguns municipis de reclamar davant de les administracions autonòmiques i estatals un paper més actiu i rellevant en matèria educativa.
Som molt conscients que actualment les competències municipals són més aviat escasses. Però també sabem que l’educació comença als zero anys i no s’acaba mai, ja que va lligada al creixement i al desenvolupament integral de les persones. El procés educatiu és constant i divers al llarg de la vida i es produeix en qualsevol moment i espai de la nostra ciutat o poble. La constatació d’aquesta, diguem-ne, obvietat fa que poc a poc augmenti el nombre d’ajuntaments que volen assumir més competències en educació i tenir més pes a l’hora de dissenyar i d’aplicar un model educatiu que respongui a les necessitats actuals de la nostra societat. I és que, com diuen en anglès: Think globally, act locally (pensa en global, actua local).
El paper dels municipis amb la legislació actual
La LEC (Llei d’Educació de Catalunya – Llei 12/2009, del 10 de juliol) diu en el seu preàmbul: “La Llei d’educació requereix la implicació de la comunitat educativa i de la societat catalana en l’acompliment de les seves finalitats”. La realitat, però, és que això al final queda en no res i és una simple declaració de bones intencions.
Quan comencem la casa per la teulada i fem les lleis des de dalt sense comptar amb els de baix, que som els qui coneixem de primera mà les mancances i les virtuts del nostre sistema educatiu, però també les necessitats educatives del nostre entorn, costa molt de creure que hi hagi un desig real de fer que l’educació sigui una responsabilitat compartida per tota la societat. D’una banda, el departament d’Ensenyament reclama la implicació de la comunitat educativa i de l’altra, aquest mateix departament fa i desfà al seu gust sense permetre que la comunitat educativa i els municipis tinguin un paper actiu en el disseny del model educatiu. 
Alguns ajuntaments ja han entès, molt abans i tot que les altres administracions, que la millora de la qualitat educativa comença amb els municipis assumint un major protagonisme i segueix amb l’anàlisi del model actual, el debat i la definició d’un nou model educatiu, tot això amb la participació i el treball conjunt de les institucions (també les locals!), la comunitat educativa i tots els agents socials que hi intervenen.
El paper que han de tenir els municipis en matèria educativa
Tots estarem d’acord, tal i com recull la LEC, que l’educació és un dret de totes les persones; que l’exercici d’aquest dret s’ha de garantir al llarg de tota la vida i atenent totes les facetes del desenvolupament personal i professional; que l’educació és la porta obligada a la realització personal i al progrés col·lectiu; és la palanca que fa possible la superació dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals en origen; és la clau de les oportunitats per a superar les desigualtats; i que cal garantir d’una manera efectiva el dret a l’educació per a tothom, tot removent els obstacles de tota mena que el dificultin
Si ens ho creiem de debò i volem que l’educació sigui tot això, hauríem d’estar també d’acord en que no podem deixar al marge (o amb un paper residual) les administracions locals. Els municipis han d’assumir més competències educatives i han de dissenyar el seu propi model educatiu de ciutat conjuntament amb les altres administracions educatives, la comunitat educativa i els agents socials. Hi ha qui parla de Plans Educatius de Ciutat, hi ha qui parla de Ciutats Educadores…, posem-li el nom que vulgueu, la qüestió és que li posem nom, però sobretot que li donem forma i contingut.
Necessitem models educatius municipals que contemplin el disseny del mapa escolar i de l’oferta educativa; el foment de la matrícula en centres públics; projectes que garanteixin l’accés de tothom a l’educació independentment de les seves circumstàncies personals, econòmiques o socials; el lligam entre l’educació formal i l’educació no formal; la participació i el treball en xarxa; la potenciació del binomi esport i educació; la importància de l’educació artística; la defensa de l’educació en català; recursos per a la prevenció, la detecció i l’atenció de trastorns de salut…

PROPOSTA DE MOCIÓ RIPOLLET VILA GROGA 

La Plataforma de Ampas de Ripollet presentem la proposta de Declaració de Vila Groga en el Consell Escolar Municipal (CEM) Vila Groga és un municipi que expressa la seva voluntat de defensar el model públic d’educació, és a dir, l’educació pública, de qualitat, en català, inclusiva, democràtica, laica, participativa, diversa i per a tothom. És un municipi que dóna suport a les reivindicacions dels moviments socials contra la LOMCE. Fa més de 5 anys que la Plataforma de Ampes de Ripollet mostrem el nostre compromís en la defensa de l'escola pública. I ho fem participant en les mobilitzacions en contra de les retallades, la supressió de les aules de P3, demanat una baixada de ratios, reivindicant la construcció del 4art Institut o la denúncia del retrocés i de la privatització de l'educació que suposa la LOMCE. I també, ho fem sent l'altaveu de les activitats que promouen l'Educació Pública de Qualitat i que es duen a terme a Ripollet Per tot això, després d’un procés de debat, hem elaborat una proposta, referendada a l’Assemblea de la Plataforma de Ampes, i recolzada per totes les Ampes de les Escoles i Instituts públics de Ripollet, per demanar que Ripollet es declari Vila Groga. D'aquesta manera Ripollet es sumaria a d'altres ciutats com Polinyà (la primera Vila Groga), Terrassa, Cerdanyola, Santa Coloma de Gramenet, L`Hospitalet de Llobregat i Badalona Creiem que la nostra ciutat, sempre ha estat present en la defensa del model d’educació pública, ha de formar part d’aquest moviment i ho ha de fer amb la màxima solemnitat. La Declaració de Vila Groga suposa afegir el compromís de tota la ciutat en la defensa de l'educació pública de qualitat, que es concreta en: Comprometre’s en la defensa de l’escola pública i de qualitat, perquè és l’escola de tots i totes. Vetllar perquè l'educació no deixi mai de ser un DRET de ciutadania, i que garanteixi l’equitat, la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no-discriminació i actuï com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials. Crear els espais comuns de treball per tal que el govern local i tots els agents educatius i socials puguin iniciar la reflexió sobre quin ha de ser el model educatiu que volem i necessitem per la nostra ciutat. Crear espais de col·laboració i intercanvi entre escoles agents educatius per avançar cap a una ciutat educadora. Expressar el seu total i absolut rebuig a la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), alhora que insta a la Generalitat de Catalunya per a que es declari insubmisa a la llei i suspengui la seva aplicació a Catalunya, tal i com ja han fet altres comunitats autonòmiques de l’estat espanyol. La nostra voluntat, com a comunitat educativa, és que la Declaració no sigui només un acte formal, voldríem que el contingut del document sigui assumit per tots els grups municipals i per l’Ajuntament Ple, com a línia de treball pels propers anys. Per això proposem que el Plenari del CEM també faci seva la proposta i, en nom de tota la Comunitat Educativa, elevi la demanda al Ple de l’Ajuntament per que sigui aprovada a la sessió del proper mes de Maig. 

#RipolletVilaGroga


RECUPEREM LA SAMARRETA GROGA! DIMECRES GROCS

Volem informar-vos de la recuperació dels “dimecres grocs”, els dimecres de cada setmana. La història de les samarretes grogues es remonta al 14 de desembre de 2010, quan es fundava “Badalona es mou”, la plataforma badalonina de defensa de l’escola pública que va popularitzar la samarreta groga “SOS Ensenyament públic i de qualitat”. Famílies, professors i estudiants, junts en defensa de l’ensenyament públic lluïnt la samarreta groga, que és símbol d’unitat entre famílies i docents, que volem treballar per un mateix canvi.

Volem que tots els membres de la comunitat educativa del nostre municipi, tinguin un símbol comú, per fer força entre tots en les nostres demandes per un ensenyament públic de qualitat. Docents, famílies i alumnes tenim un objectiu comú i amb aquesta samarreta demostrem la nostra unió.

El groc ja no és un color o una samarreta, és una forma de defensar tots junts un ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT. Per aquest motiu, desde la Plataforma d’Ampas de Ripollet, volem recuperar els “dimecres grocs”. Molts de vosaltres potser teniu la samarreta groga de “SOS Ensenyament públic i de qualitat” d’anys anteriors, podeu portar aquesta mateixa. Qui no la tingui, pot portar una samarreta qualsevol de color groc, i qui no la tingui i la vulgui comprar, la pot demanar a l’Ampa de la seva escola (preus: nens 3€ i adults 3,55€)

A partir d’aquesta setmana, comencem els “dimecres grocs” i us animem a participar!!!


diumenge, 7 de febrer del 2016

Stop a la massificació als institutsDes de la Plataforma d’AMPA’s públiques de Ripollet, encetem aquest mes de febrer, una ronda de xerrades per les diferents escoles públiques de Ripollet.
L’ objectiu d’aquestes xerrades és donar a conèixer la greu situació de la secundària al nostre municipi i com les famílies tenim molt a dir i a fer per defensar l’educació pública del poble.
Des de la Plataforma estem convençuts que aquesta defensa precisa del suport de tota la comunitat educativa (alumnes, pares i mares, professors i professores, administració...). Va ser amb aquest suport i un esperit lluitador, que al nostre poble es va aconseguir la creació de l’ institut Can Mas.
Ara, volem encarar amb coratge i mobilitzar-nos per allò que creiem just, bàsic i necessari al nostre municipi. Ripollet necessita una secundària de qualitat, sense massificacions. No volem que amunteguin els nostres joves en centres desbordats on els nostres mestres i directors hagin de fer la seva feina en unes condicions deplorables. Volem que aquests joves estiguin en unes condicions dignes, motivats per l’ aprenentatge, on se’ls ensenyi a pensar i a créixer.
Es per tot això, que si ens mobilitzem i unim les nostres veus, tindrem més opcions per pactar amb els departaments educatius.
Les xerrades seran obertes a tothom. Us hi esperem!!PLATAFORMA AMPAS RIPOLLET – Febrer 2016

dilluns, 16 de novembre del 2015

Agraïment

Benvolgudes famílies,

Des de la Plataforma d’AMPA's públiques de Ripollet, volem agrair-vos la participació en l’acte de presentació del vídeo reivindicatiu, que es va dur a terme diumenge, 8 de novembre, al Centre Cultural. 
 
L’ objectiu d’ aquest vídeo és donar a conèixer entre la ciutadania la situació de la secundària al municipi així com les dades que justifiquen la demanda d'un quart institut. 
 
La rambla de Sant Jordi va quedar immersa en l’ambient i el caliu d’una jornada reivindicativa i festiva on l’esperit de fermesa i passió per defensar el nostre propòsit, garantir una educació pública i de qualitat al nostre municipi, va impregnar totes les activitats que es van dur a terme.

Volem que els nostres fills i filles siguin educats en les millors condicions i puguin desenvolupar els valors d'una societat justa, igualitària, creativa i lliure. I això no es pot garantir enllaunant-los i precaritzant les condicions en les que són educats. La massificació a la que estan i seran sotmeses les properes generacions de Ripollet és un clar atemptat contra la qualitat que volem i la societat a la que aspirem. 
 
També volem fer-vos arribar el nostre desig de què continúeu col·laborant amb nosaltres en les diferents accions i activitats que s'estan duent a terme actualment i les que encararem en un futur proper per continuar demanat amb coratge el quart institut al nostre poble.

- Així doncs, ara mateix molts balcons de Ripollet llueixen les pancartes de la PAR cridant els propòsits de totes les famílies compromeses amb una educació pública i de qualitat. Si encara no teniu la vostra podeu fer la sol·licitud al vostre AMPA o directament a la PAR.

- En breu, la PAR farà una roda de presentació del vídeo i de les dades als diferents centres educatius del municipi. Si no vau poder assistir a la presentació us esperem allí.

- Continúem també amb la resta d'accions planificades i de les que sereu informats puntualment (Difusió del vídeo, reclamació al Síndic de Greuges, coordinació amb l'Ajuntament, noves peticions al Departament...).

Des de la PAR, pensem sincerament, que som un poble lluitador i que hem estat capaços de defensar i mobilitzar-nos per allò que creiem just, bàsic i necessari. Per això ens sentim profundament agraïts per la vostra participació i per fer de Ripollet un poble que es mou, un municipi viu, on l’educació és el pilar fonamental per crear democràcia i esdevenir un poble molt millor.

Sense més, rebeu el nostre cordial reconeixement.

La Plataforma d’ AMPA públiques de Ripollet
Ripollet, 15 de novembre de 2015

Gràcies!!!