dilluns, 16 de juny del 2014

Escrit lliurat als mitjans de comunicació

Juny 2014

Com sabeu portem desde finals de l’any 2012 preocupats respecte al futur acadèmic dels nostres nens i nenes en el seu pas a l’educació secundària. La nostra preocupació neix amb la paralització del projecte de construcció d’un Institut que necessita Ripollet. Desde llavors hem iniciat un procés per tal de poder conèixer a fons la magnitud del problema: vam fer una recollida de dades oficials, una projecció de les places que caldran al nostre municipi, ens vam reunir amb els Directors dels Instituts Públics, així com un permanent contacte amb la Regidoria d’Educació.

A l’octubre del passat any 2013 les famílies vam tenir una reunió amb el Director de Serveis Territorials, Sr. Baulenas, a on ens va dir que es farien unes modificacions i ampliacions als tres centres existents. També ens va dir que es mantindrien les adscripcions de les escoles als instituts tal com estaven. A principis d’aquest any, juntament amb el CEM, es va demanar a SSTT que fes arribar per escrit la Planificació prevista per ubicar l’alumnat durant els 5-6 cursos propers, els recursos de plantilla i espais previstos, així com el pressupost previst pel 2014 per mantenir la qualitat educativa.

El passat 13 de maig, en sessió de la Comissió d’Ensenyament del CEM, es va informar als membres presents de l’escrit que l’Ajuntament havia rebut dels SSTT per donar resposta a les peticions sobre planificació escolar al nostre municipi en els propers anys. Des de la Plataforma de les AMPA la valoració que fem d’aquesta resposta es molt negativa i volem manifestar la nostra insatisfacció, donat que no fa esment a cap planificació per resoldre el problema de l’augment de places d’educació secundària en els propers 8- 10 anys. Pensem que cal fer aquesta planificació de manera urgent donat que es tracta de nois i noies que ja estan matriculats a l’escola pública i que tenen dret a continuar els seus estudis de secundària amb garanties de qualitat en un centre públic. Crèiem que ja hem donat un marge de temps suficient per poder fer un estudi a fons de la situació i valorar quines són les necessitats reals a la nostra població, per tant, no és vàlid excusar-se en la incertesa  econòmica o la possible baixada de naixements.

Continuem pensant que la solució per garantir amb qualitat l’escolarització d’aquest alumnat és la construcció d’un 4t institut públic a Ripollet. No entenem que l’administració hagi donat el vist-i-plau a la creació d’una nova línia d’educació secundària concertada i religiosa, quan les necessitats del nostre municipi són unes altres.

dijous, 5 de juny del 2014

dimecres, 30 d’abril del 2014

ACTA REUNIÓN PLATAFORMA AMPAS DE RIPOLLET


ACTA REUNIÓN PLATAFORMA AMPAS DE RIPOLLET

Fecha: 03.04.14 / Lugar: Escola Ginesta
Asistentes: Ginesta, Martinet, Tatché, Pinetons, Clavé, Can Mas, Lluís Companys, La Rodeta, La Varema.

1.- VALORACIÓN DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA:
En general las valoraciones son buenas, se felicita a nuestros ponentes. Del resto se comenta que Cerdanyola aporta experiencias que probablemente nos encontraremos en un futuro.  FAPAC, aunque monopoliza un poco el turno de palabra, presentó la cruda realidad del momento con un power point muy descriptivo. Del resto de intervenciones se coincide que fueron aportaciones muy interesantes.
2.-ESTADO DE CUENTAS:
Quedan 20€ de las aportaciones que cada Ampa realizó para la Presentación y se comenta que la llar d'infants Verema no pudo entregar sus 20€ por motivos de gestión interna, pero que la inteción es hacer el pago.  Ese dinero queda guardado para futuros gastos y eventos que se realicen.
3.- CEM:
Se habla del desconocimiento que muchos padres tienen de los representantes que cada escuela tiene para este consejo municipal. Que muchos de los representantes no asisten a las reuniones y que si lo hacen es muchas veces como un mero tramite acompañando a su director. Como Plataforma queremos estar presentes en este consejo y se habla de contactar con la regidora d’Educació, M.Mar Viera, para pedir nuestra participación y aprovechar para hablar también de otros temas.
4.-FAPAC:
Este próximo fin de semana se hará la Asamblea General en Vic, Lydia de Pinetons mirará de asistir. María Ruiz, de Martinet, comenta que sería interesante que alguien de nuestra Plataforma estuviera más en contacto directo con FAPAC para establecer más nexo de colaboración, por el momento no se designa a nadie.
5.- PROPUESTA DE COLABORACIÓN PARA RECLAMACIONES:
Se comenta que en los alrededores de la escuela Martinet se encuentran muchos excrementos de perro y que podríamos exponer el problema al Ayuntamiento y que se haga cargo de la situación para mejorar más la limpieza. Sonia del Tatché, explica que tienen la misma problemática en su escuela.  También se habla de otras situaciones, por ejemplo unas vallas que tiene la escuela Pinetons que con el viento se mueven y que incluso has visto personas que querían robarlas. 

dilluns, 10 de març del 2014

Article 7 Drets dels infants

“L’Infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en les etapes elementals. Rebrà una educació que afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de responsabilitat moral i social i arribar a ser un membre útil de la societat“