Codi deontològic

Codi deontològic de la Plataforma d’AMPA´s d’escoles i instituts públics/ques de Ripollet

 
La plataforma d’Ampa’s de Centres públics de Ripollet (PAR) neix durant el curs 2012-2013 fruit de la necessitat de col·laboració entre totes les AMPES del municipi per fer front a l’actual situació de l’Ensenyament Públic. A més pretén ser un punt de trobada on es pugui parlar de les diferents problemàtiques que van sorgint dins les associacions, intercanviar coneixements i accions i enriquir-nos les unes a les altres.
Per tal de que aquesta plataforma sigui reconeguda per la resta d’entitats, mitjans de comunicació, administració i ciutadania, ens hem plantejat la formulació d’un codi deontològic consensuat per tots/es els membres que en formen part.
Els principis que regeixen la nostra plataforma i la nostra raó de ser son:
   
 • La plataforma d’Ampa’s de Ripollet (PAR) està composada per totes les AMPA’s d’ensenyament públic del nostre municipi que hi vulguin formar part.
 • La representativitat de les diferents AMPA’s del municipi dins la plataforma, la determina l’AMPA de cada centre, sense necessitat d’escollir la mateixa formula.
 • La PAR defensa l’ensenyament públic i de qualitat i s’oposa a totes les retallades i reformes educatives que posin en perill la sostenibilitat del nostre ensenyament.
 • La PAR defensa un compromís per a treballar amb tota la comunitat educativa (mestres, alumnat, famílies, administració i teixit associatiu).
 • La PAR defensa el català com a llengua vehicular en l’ensenyament i defensa un model d’escola que fomenti la cohesió social.
 • La PAR vol treballar per què Ripollet sigui una ciutat implicada en l’educació dels seus nens/es i adolescents, i que la defensa en els drets dels Infants i joves sigui una de les seves principals prioritats.
 • La PAR vol participar i implicar-se activament amb totes i cadascuna de les
 • accions que tinguin repercussió educativa, volem ésser agents actius i no passius en l’educació dels nostres infants i joves.
 • La PAR vol ser interlocutora de la realitat educativa en el nostre municipi, obrir espais de diàleg i oferir propostes de treball relacionades amb l’educació al nostre municipi.
 • La PAR treballarà consensuant totes i cadascuna de les propostes que es presentin i tots els membres que en formen part en seran coneixedors.


Ripollet, Novembre 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada