dilluns, 10 de març del 2014

Article 7 Drets dels infants

“L’Infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en les etapes elementals. Rebrà una educació que afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de responsabilitat moral i social i arribar a ser un membre útil de la societat“